Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 71/RMČ/2005

k zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 708/20, 708/21, 708/22, 708/23 a 708/24 o celkové výměře 720 m2 v k. ú. Hloubětín s návrhem na uzavření kupní smlouvy


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zveřejněním záměru (příloha č. 4) na prodej pozemků parc. č. 708/20, 708/21, 708/22, 708/23 a 708/24 o celkové výměře 720 m2 v k. ú. Hloubětín

2. s následným uzavřením kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemků parc. č. 708/20, 708/21, 708/22, 708/23 a 708/24 o celkové výměře 720 m2 v k. ú. Hloubětín mezi MČ Praha 14 a vlastníky jednotek č. p. 726-730 v Horoušanské ulici, Praha 9 a SBD Praha, se sídlem Střížkovská 1/29a, Praha 8 za kupní cenu ve výši 201 960 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 708/20, 708/21, 708/22, 708/23 a 708/24 o celkové výměře 720 m2 v k. ú. Hloubětín

T: 10. 2. 2005

2. předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 708/20, 708/21, 708/22, 708/23 a 708/24 o celkové výměře 720 m2 v k. ú. Hloubětín na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 17. 3. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic