Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 2. 2005

č. 76/RMČ/2005

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 1048, ulice Doležalova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. souhlasí

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 1048, ulice Doležalova, Praha 9, na dobu určitou jeden rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. ukládá

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s., a budoucími nájemci k nájmu bytu o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 1048, ulice Doležalova, Praha 9

T: 28. 2. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s.