Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 2. 2005

č. 78/RMČ/2005

k návrhu na přidělení dvou bytů o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, ulice Broumarská, Praha 9 - Kyje


Rada městské části Praha 14

I. souhlasí

1. s přidělením náhradního bytu o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, v objektu č. p. 25, ulice Broumarská, Praha 9 - Kyje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. s přidělením bytu o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, v objektu č. p. 25, ulice Broumarská, Praha 9 - Kyje, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. ukládá

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemních smluv mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s., a budoucími nájemci na užívání dvou bytů o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, ulice Broumarská, Praha 9 - Kyje

T: 28. 2. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s.