Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 2. 2005

č. 81/RMČ/2005

k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu v nebytových prostorách objektu č. p. 846 a 848 ulice Gen. Janouška, Praha 9, dle přílohy č. 1


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dohody o skončení nájmu nebytových prostor (příloha č. 1) v objektu č. p. 846 a 848 ul. Gen. Janouška, Praha 9 ke dni 28. 2. 2005

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s uzavřením dohody o skončení nájmu z nebytových prostor v objektu č. p. 846 a 848 ul. Gen. Janouška, Praha 9

T: 28. 2. 2005

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM