Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 2. 2005

č. 83/RMČ/2005

ke zveřejnění záměru a k následnému uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2051/3, k. ú. Kyje, s Pražskou energetikou, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zveřejněním adresného záměru (příloha č. 4) na odprodej pozemku parc. č. 2051/3, k. ú. Kyje, o výměře 14 m2 (pozemek je pod TS) za kupní cenu 2 340 Kč/m2, Pražské energetice, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10, za částku v celkové výši 32 760 Kč

2. s návrhem kupní smlouvy (příloha č. 5) na odprodej pozemku parc. č. 2051/3, k. ú. Kyje, o výměře 14 m2 (pozemek pod TS) za kupní cenu 2 340 Kč/m2, s Pražskou energetikou, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10, za částku v celkové výši 32 760 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na odprodej pozemku parc. č. 2051/3, k. ú. Kyje, Pražské energetice, a. s.

2. zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. 2051/3, k. ú. Kyje, s Pražskou energetikou, a. s. po uplynutí termínu pro zveřejnění záměru Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 17. 3. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM, oddělení majetkových dispozic