Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 212/RMČ/2005

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se smluvním nájemným ve výši 55 Kč/m2 na byt o velikosti 3 + 1 v č. p. 740, Bryksova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se smluvním nájemným ve výši 55 Kč/m2 na byt o velikosti 3 + 1 v č. p. 740, Bryksova ul., Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o schválení uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se smluvním nájemným na byt o velikosti 3 + 1 v č. p. 740, Bryksova ul., Praha 9

T: ihned

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS