Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 215/RMČ/2005

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2 + kk, I. kategorie v domě č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 706 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

přechod nájmu bytu o velikosti 2 + kk, I. kategorie v domě č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 na nájemce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě na osobu oznamující přechod nájmu bytu po úmrtí původního nájemce

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 s nájemcem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 5. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci