Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 222/RMČ/2005

k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. r u š í

výběrové řízení na pronájem bytu č. 18 v domě č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9

II. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na pronájem bytu č. 18 v domě č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o:

1. zrušení výběrového řízení na byt č. 18 v domě č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9

2. souhlasu se zveřejněním záměru na předmětný byt

T: 30. 4. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, uchazeči