Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 225/RMČ/2005

k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 777, Bobkova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í,

že dne 15. 4. 2005 se uskutečnilo otevírání obálek na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 777, Bobkova ul., Praha 9, kde pořadí uchazečů je dle přílohy č. 3, ad. B tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

1. vyřazení nabídek dle přílohy č. 3, ad. A tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. pořadí uchazečů dle přílohy č. 3, ad. B tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se smluvním nájemným za první měsíc nájmu ve výši 170.000 Kč na byt o velikosti 2 + 1, I. kategorie v domě č. p. 777, Bobkova ul., Praha 9 s vítězem výběrového řízení s podmínkou, že tento odkoupí pohledávku ve výši 394.457 Kč v souladu se Zásadami pro pronájem bytů

 

T: 31. 5. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, uchazeči