Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 226/RMČ/2005

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 994, ulice Kpt. Stránského, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. souhlasí

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. přidělením bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 994, ulice Kpt. Stránského, Praha 9 na dobu určitou jeden rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. ukládá

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o přidělení bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 994, ulice Kpt. Stránského, Praha 9 na dobu určitou jeden rok

2. zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s., a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 994, ulice Kpt. Stránského, Praha 9 na dobu určitou jeden rok

T: 31. 5. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s., nájemce bytu