Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 232/RMČ/2005

k zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2599/66 o výměře 591 m2 v k. ú. Kyje společnosti NH Car, s. r. o., se sídlem Diskařská 100, Praha 6 s návrhem na uzavření kupní smlouvy


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zveřejněním záměru (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 2599/66 o výměře 591 m2 v k. ú. Kyje

2. s následným uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2599/66 o výměře 591 m2, k. ú. Kyje, mezi MČ Praha 14 a společností NH Car, s. r. o., se sídlem Diskařská 100, Praha 6, za kupní cenu minimálně ve výši 2 300 Kč/m2

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2599/66 o výměře 591 m2 v k. ú. Kyje

T: 10. 5. 2005

2. předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2599/66 o výměře 591 m2 v k. ú. Kyje na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 16. 6. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM- odd. majetkových dispozic