Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 233/RMČ/2005

k návrhu na prodej pozemků pod rod. domy parc. č. 130, 132, 133, 134, 135, část 2812, v k. ú. Kyje v ul. Za Rokytkou


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prodejem pozemků v ul. Za Rokytkou parc. č. 130, 132, 133, 134, 135, část 2812, v k. ú. Kyje za navrženou cenu 460 Kč/m2 (od žadatelů o prodej) - cenová mapa je 1 600 Kč/m2

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání odpovědi ve věci prodeje pozemků ul. Za Rokytkou žadatelům o prodej

T: 15. 5. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic