Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 234/RMČ/2005

k návrhu na prodej pozemků na břehu Rokytky v ul. Za Rokytkou parc. č. 100, 105, 110, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prodejem pozemků v ul. Za Rokytkou - břeh Rokytky, parc. č. 100, 105, 110, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126 v k. ú. Kyje za navrženou cenu 80 Kč - 200 Kč/m2 (od žadatelů o prodej) - zátopová oblast

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání odpovědi ve věci prodeje pozemků ul. Za Rokytkou žadatelům o prodej

T: 15. 5. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic