Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 4. 2005

č. 242/RMČ/2005

k žádosti Pražské organizace vozíčkářů o změnu v projektu osobní asistence v souvislosti s přidělením grantových prostředků městské části Praha 14 v roce 2005 v oblasti sociální péče a zdravotnictví


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se žádostí Pražské organizace vozíčkářů o změnu v projektu osobní asistence

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit Pražskou organizaci vozíčkářů s rozhodnutím Rady městské části Praha 14 ve věci změny v projektu osobní asistence

T: květen 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: POV, OSVZ, OIA