Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 243/RMČ/2005

k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova 964, Černý Most pí Mgr. Petře Húskové, adresa posledního pobytu Ostrava - Záhřeb


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova 964, Černý Most pí Mgr. Petře Húskové, adresa posledního pobytu Ostrava - Záhřeb

II. p o v ě ř u j e

obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s.

k podpisu ubytovací smlouvy s pí Mgr. Petrou Húskovou, adresa posledního pobytu Ostrava - Záhřeb

III. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o schválení pronájmu pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova 964, Černý Most, pí Mgr. Petře Húskové, adresa posledního pobytu Ostrava - Záhřeb

T: 6. 5. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ, SMP-14, a. s., ZŠ Hloubětínská, ZŠ Vybíralova