Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 4. 2005

č. 244/RMČ/2005

k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2004/2005 v oblasti hlavní činnosti


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2004/2005 v oblasti hlavní činnosti

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit ředitele ZŠ a MŠ s výší poskytnuté odměny za I. pololetí školního roku 2004/2005 v oblasti hlavní činnosti

 

T: 6. 5. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ