Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 6. 2005

č.337/RMČ/2005

k návrhu ke stanovení výše nájemného k bytu o velikosti 2+kk, v domě č. p. 755, Kardašovská Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se stanovením nájemného ve výši 1,5 násobku regulovaného nájemného k bytu o velikosti 2 + kk, v domě č. p. 755, ulice Kardašovská, Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení- pouze v tiskové podobě s účinností od 1.8.2005

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovu, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o stanovení výše nájemného k bytu ve veřejném zájmu - školství, byt o velikosti 2 + kk, v domě č. p. 755, ulice Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou jeden rok s výše uvedeným nájemným

T: 31. 7. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : KS, SMP-14, a. s., nájemce bytu