Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 6. 2005

č.339/RMČ/2005

k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky u ZŠ Chvaletická ve výši 15.000 Kč


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odepsáním nedobytné pohledávky u ZŠ Chvaletická ve výši 15.000 Kč

II. u k l á d á

1. Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odepsání nedobytné pohledávky u ZŠ Chvaletická ve výši 15.000 Kč

T: 29. 7. 2005

2. Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit Mgr. Jiřinu Novákovou, ředitelku ZŠ Chvaletická, se souhlasem k odepsání pohledávky

T: 30. 6. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Mgr. Daniel Rovan, Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí : OŠ, OESM, ZŠ Chvaletická