Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 6. 2005

č.340/RMČ/2005

k návrhu na schválení odpisových plánů základních a mateřských škol pro rok 2005


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

odpisové plány základních a mateřských škol pro rok 2005 - viz příloha č. 1

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit ředitele základních a mateřských škol se schválenými odpisovými plány pro rok 2005

T: 30. 6. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OŠ, OESM, ZŠ a MŠ