Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 6. 2005

č.341/RMČ/2005

k návrhu na snížení roční sazby z 1.028 Kč/m2 na 650 Kč/m2 za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 670 ul. Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se snížením roční sazby z 1.028 Kč/m2 na 650 Kč/m2 za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 670 ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 670 ul. Kardašovská, Praha 9

T: 31. 7. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, žadatel