Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 6. 2005

č.346/RMČ/2005

k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy v objektu Hloubětínská č. p. 55


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodloužením nájemní smlouvy s panem Miroslavem Sivákem na ubytování v objektu Hloubětínská č. p. 55 do doby uzavření kupní smlouvy s příštím vlastníkem

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s prodloužením nájemní smlouvy v objektu Hloubětínská č. p. 55

T: 27. 6. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s.