Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 6. 2005

č.348/RMČ/2005

k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 946/7 o výměře 239 m2, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 946/7, o výměře 239 m2, k. ú. Kyje, za cenu minimálně 100 Kč/m2, tj. za částku v celkové výši 23 900 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 946/7, k. ú. Kyje

T: 30. 6. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM - OMD