Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 6. 2005

č.350/RMČ/2005

k návrhu na uvolnění finančních prostředků na zakoupení a instalaci hlásiče s nepřetržitou asistenční službou ve výši 6.000 Kč pro paní Jindřišku Havelkovou, bytem Praha 9, Bobkova 710


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uvolněním finančních prostředků na zakoupení a instalaci hlásiče s nepřetržitou asistenční službou ve výši 6.000 Kč pro paní Jindřišku Havelkovou

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit realizaci tohoto usnesení

T: červenec 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OSVZ, OESM, pí Jindřiška Havelková, Život 90, o.s.