Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 6. 2005

č.351/RMČ/2005

k návrhu na uvolnění finančních prostředků pro ZŠ Praha 9, Chvaletická 918 na zajištění odměny pro tři osobní asistenty ve výši 180.000 Kč, kteří zajišťují pomoc čtyřem invalidním dětem upoutaným na invalidní vozík


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uvolněním finančních prostředků pro ZŠ Praha 9, Chvaletická 918 na odměnu pro tři osobní asistenty, kteří zajišťují pomoc čtyřem invalidním dětem upoutaným na invalidní vozík ve výši 180.000 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit realizaci tohoto usnesení

T: červenec 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OSVZ, OESM, ZŠ Chvaletická