Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 6. 2005

č.355/RMČ/2005

k návrhu na pronájem lůžka v MŠ Paculova ul., č. p. 1115 pí Dorotě Jelínkové


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření ubytovací smlouvy na 1 lůžko v ubytovně MŠ Paculova ul., č. p. 1115 pí Dorotě Jelínkové na dobu jednoho roku a následné prodloužení nájmu v souladu s usnesením Rady městské části Praha 14 č. 602/R/2001 ze dne 14. 8. 2001

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření ubytovací smlouvy na 1 lůžko v ubytovně MŠ Paculova ul. 1115 s pí Dorotou Jelínkovou na dobu jednoho roku

T: 31. 7. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, pí Jelínková