Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 6. 2005

č.356/RMČ/2005

k návrhu na prodloužení smlouvy na pronájem nebytového prostoru MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodloužením nájemní smlouvy pí Haně Štréglové na pronájem nebytového prostoru v MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most do 31. 8. 2006

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit Evu Douchovou, ředitelku MŠ Paculova s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v MŠ Paculova pí Haně Štréglové do 31. 8. 2006

T: 30. 6. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ