Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 579/RMČ/2005

k průběžné zprávě koordinačního týmu - komunitní plánování


Rada městské části Praha 14

I. s e  s e z n á m i l a

s průběžnou zprávou koordinačního týmu - komunitní plánování

II. s o u h l a s í

s průběžnou zprávou koordinačního týmu - komunitní plánování

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

projednat doplnění řídící skupiny a pracovních skupin dle přílohy č. 5

T: 13. 12. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OSVZ