Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 582/RMČ/2005

k návrhu na odměnu členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2005


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s poskytnutím odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Ing. Václavu Hollanovi, Ing. Vladimíru Vojtovi, CSc. a Ing. Miroslavu Vysloužilovi

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit návrh na poskytnutí odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Ing. Václavu Hollanovi, Ing. Vladimíru Vojtovi, CSc. a Ing. Miroslavu Vysloužilovi Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 20. 12. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OESM, OIA