Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 584/RMČ/2005

k návrhu na pronájem bytů č. 7 o velikosti 2 + 1 , č. 10 o velikosti 3 + 1 a č. 9 o velikosti 1 + 1 v ulici Bří Venclíků 1070, Praha 9 a na pronájem bytu č. 7 o velikosti 1 + 0 v ulici Doležalova č. p. 1042, Praha 9 za podmínky odkoupení pohledávek


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s pronájmem bytů č. 7 o velikosti 2 + 1, č. 10 o velikosti 3 + 1 a č. 9 o velikosti 1 + 1 v ulici Bří Venclíků 1070, Praha 9 a bytu č. 7 o velikosti 1 + 0 v ulici Doležalova č. p. 1042, Praha 9 za podmínky odkoupení pohledávek

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s pronájmem bytů č. 7 o velikosti 2 + 1, č. 10 o velikosti 3 + 1 a č. 9 o velikosti 1 + 1 v ulici Bří Venclíků č. p. 1070, Praha 9 a bytu č. 7 o velikosti 1 + 0 v ulici Doležalova č. p. 1042, Praha 9 za podmínky odkoupení pohledávek

T: 30. 11. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS