Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 587/RMČ/2005

k návrhu na zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. ARCUS, s. r. o. na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1140, ul. Bří Venclíků, Praha 9 z důvodu provozu Soukromého gymnázia ARCUS, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1140, ul. Bří Venclíků, Praha 9 z důvodu provozu Soukromého gymnázia ARCUS, s. r. o., Praha 9 (příloha č. 1)

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru

T: 16. 11. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS