Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 591/RMČ/2005

k návrhu na vyhodnocení zakázky na provedení výměny prosklených stěn na chodbách a schodištích ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na provedení výměny prosklených stěn na chodbách a schodištích ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 14

II. s c h v a l u j e

v souladu s doporučením hodnotící komise nabídku na provedení výměny prosklených stěn na chodbách a schodištích ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 14 od obchodní společnosti VEKRA, s. r. o., Hlavní 456, Lázně Toušeň jako nejvhodnější

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností VEKRA, s. r. o. na provedení výměny prosklených stěn na chodbách a schodištích ZŠ Bří Venclíků

T: 30. 11. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR