Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 592/RMČ/2005

k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Chvaletická Mgr. Janě Juříkové


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Chvaletická Mgr. Janě Juříkové od 16. 11. 2005

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o schválení pronájmu pokoje v ubytovně ZŠ Chvaletická Mgr. Janě Juříkové, trvale bytem v Hodoníně od 16. 11. 2005

T: 21. 11. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ, SMP-14, a. s., ZŠ Bří Venclíků