Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 593/RMČ/2005

k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Jiřině Novákové, ředitelce ZŠ Chvaletická za vypracování projektu JPD3


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s poskytnutím mimořádné odměny Mgr. Jiřině Novákové, ředitelce ZŠ Chvaletická za vypracování projektu JPD3

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit Mgr. Jiřinu Novákovou s výší mimořádné odměny

T: 25. 11. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ, ZŠ Chvaletická