Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 594/RMČ/2005

k žádosti M. DELTA, s. r. o. o 10% navýšení hodinových sazeb zdravotnických pracovníků LSPP od 1. 1. 2006


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zvýšením hodinových sazeb zdravotnických pracovníků LSPP od 1. 1. 2006 o 10%

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření příslušného dodatku ke smlouvě k zajištění lékařské služby první pomoci

T: 30. 12. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OSVZ, OESM, M.DELTA, s. r. o.