Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 595/RMČ/2005

k výsledkům kontroly OSVZ ÚMČ Praha 14 prováděné odborem sociálních věcí a zdravotnictví MHMP


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti u Úřadu městské části Praha 14 a navrhovaná opatření pro nápravu zjištěných nedostatků

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Na vědomí: OSVZ, Mgr. Jaroslav Jiroušek