Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

70. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2005

č. 596/RMČ/2005

k návrhu na zřízení školské rady a na jmenování 2 členů školské rady ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Šimanovská


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zřízením školské rady ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec
2. se zřízením školské rady ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most
3. se zřízením školské rady ZŠ Hloubětínská 700, Praha 9 - Hloubětín
4. se zřízením školské rady ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most
5. se zřízením školské rady ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje

II. j m e n u j e

 1. Ing. Miroslava Froňka a Ing. Josefa Vosečka členy školské rady ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec
 2. Mgr. Daniela Rovana a Ing. Ladislava Dubského členy školské rady
  ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most
 3. paní Renatu Huškovou a paní Vladimíru Petzoldovou členkami školské rady
  ZŠ Hloubětínská 700, Praha 9 - Hloubětín
 4. MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou a paní Evu Dokonalovou členkami školské rady
  ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most
 5. Mgr. Jaroslava Jirouška a Ing. Miroslava Skalu členy školské rady
  ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje
  za zřizovatele

III. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. oznámit Mgr. Josefu Kneprovi, řediteli ZŠ Chvaletická, PaedDr. Petru Skalskému, CSc., řediteli ZŠ Vybíralova, Mgr. Zdeňce Pacákové, ředitelce ZŠ Hloubětínská, p. Janu Kunickému, řediteli ZŠ Bří Venclíků a Mgr. Janě Novotné, ředitelce ZŠ Šimanovská jmenování členů školské rady školy za zřizovatele

T: 30. 11. 2005

2. zajistit jmenování členů školských rad ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Šimanovská

T: 30. 11. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ, ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Bří Venclíků ZŠ Šimanovská