Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 329/RMČ/2006

k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku sportovnímu klubu Hanny Dance


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku sportovnímu klubu Hanny Dance ve výši 10.000 Kč na činnost ve školním roce 2006/2007

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit poskytnutí finančního příspěvku sportovnímu klubu Hanny Dance

T: 30. 6. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM, OIA