Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 333/RMČ/2006

k návrhu závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2005


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se závěrečným účtem městské části Praha 14 za rok 2005 s výhradou chyb a nedostatků méně závažného charakteru, které již byly odstraněny

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2005

 

T: 19. 6. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM