Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 334/RMČ/2006

k plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2006


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s plněním příjmů a čerpáním výdajů městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2006

příjmy
54.489,68 tis. Kč
výdaje
55.349,27 tis. Kč
z toho:
kapitálové
743,45 tis. Kč
běžné
54.605,82 tis. Kč
financování
- 859,60 tis. Kč

 

2. s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2006 s hospodářským výsledkem ve výši 15.216 tis. Kč.

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 plnění příjmů a čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2006

 

T: 19. 6. 2006

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM