Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 335/RMČ/2006

II. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. II. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006

schválený rozpočet
232 010,00 tis. Kč
financování
- 2 239,00 tis. Kč
výdaje
229 771,00 tis. Kč
rozpočet po I. rozpočtovém opatření k 15. 5. 2006
238 175,40 tis. Kč
zvýšení rozpočtu v II. rozpočtovém opatření celkem
39 483,90 tis. Kč
z toho:
dotace ze státního rozpočtu
1 568,00 tis. Kč
investiční dotace MHMP
19 700,00 tis. Kč
fond rezerv a rozvoje
10 665,90 tis. Kč
zdaňovaná činnost
7 500,00 tis. Kč
přijaté dary
50,00 tis. Kč
rozpočet po II. rozpočtovém opatření k 31. 5. 2006
277 659,30 tis. Kč
 

2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2006

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na I. změnu rozpočtu městské části Praha 14 a úpravu finančního plánu městské části Praha 14 k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 19. 6. 2006

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM