Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 336/RMČ/2006

k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku firmě MILPO MEDIA, s. r. o. na vydání knihy o osobnostech v názvech pražských ulic


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč firmě MILPO MEDIA, s. r. o. na vydání knihy o osobnostech v názvech pražských ulic

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč firmě MILPO MEDIA, s. r. o.

T: 30. 6. 2006

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM, OIA