Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 338/RMČ/2006

k návrhu na zvýšení odměn členům a zapisovatelům okrskových volebních komisí z rozpočtu městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem na zvýšení odměn členům a zapisovatelům okrskových volebních komisí pro volby do Parlamentu ČR r. 2006 o částku 500 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit vyplacení odměn členům a zapisovatelům okrskových volebních komisí pro volby do Parlamentu ČR

T: 2. 7. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM, KT