Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 340/RMČ/2006

k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2005


Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady Správy majetku Praha 14, a.s.

I. s c h v a l u j e

1. Výroční zprávu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2005

2. účetní závěrku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2005

II. u k l á d á

představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.

zveřejnit Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2005 v souladu s příslušnými právními předpisy

 

T: 30. 6. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: Ing. Karel Cekota, předseda představenstva SMP-14, a. s.
Ing. Eva Bažilová, ředitelka SMP-14, a. s.