Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 341/RMČ/2006

k návrhu na změnu sídla obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. z adresy Konzumní 640, Praha 9 na adresu Metujská 907, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

změnu sídla obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. z adresy Konzumní 640, Praha 9 na adresu Metujská 907, Praha 9

II. p o v ě ř u j e

Ing. Miroslava Froňka, starostu městské části Praha 14

provedením právních úkonů k zajištění zápisu do obchodního rejstříku týkajících se změny sídla obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení změny sídla obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. z adresy Konzumní 640, Praha 9 na adresu Metujská 907, Praha 9

 

T: 30. 6. 2006

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS