Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 343/RMČ/2006

k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + kk v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 na dobu určitou - dva roky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony související s obnovou nájmu bytu o velikosti 3 + kk v domě č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

T: 30. 6. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce