Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 345/RMČ/2006

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 na nájemce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě po trvalém opuštění společné domácnosti původním nájemcem

II. s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 762, Rochovská ul., Praha 9 po trvalém opuštění společné domácnosti s nájemcem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14 zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 s novým nájemcem

T: 30. 6. 2006

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce