Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 346/RMČ/2006

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 766, ul. Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

nájemní smlouvu k bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 766, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou - půl roku od 1. 4. 2006 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony související s uzavřením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 766, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

T: 30. 6. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce