Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 348/RMČ/2006

k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1044, ul. Doležalova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í,

že dne 25. 5. 2006 se uskutečnilo otevírání obálek na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 1044, ul. Doležalova, Praha 9, kde byly v řádné lhůtě předloženy dvě nabídky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 1044, ul. Doležalova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se smluvním nájemným za první měsíc nájmu ve výši 20.000 Kč na byt o velikosti 1 + kk, I. kategorie v domě č. p. 1044, ul. Doležalova, Praha 9 s vítězem výběrového řízení s podmínkou, že tento odkoupí pohledávku ve výši 297.450 Kč v souladu se Zásadami pro pronájem bytů

T: 30. 6. 2006

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, uchazeč