Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 356/RMČ/2006

k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelů do pozemku parc. č. 183/1, k. ú. Kyje se společností Český Telecom, a. s.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelů do pozemku parc. č. 183/1, k. ú. Kyje se společností Český Telecom, a. s.

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelů do pozemku parc. č. 183/1, k. ú. Kyje se společností Český Telecom, a. s.

T: 31. 7. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM