Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 357/RMČ/2006

k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 73/3, k. ú. Kyje o výměře 167 m2 panu Františku Mašatovi, bytem Krkonošská 11, Praha 2 za cenu 1 000 Kč/m2


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 73/3, k. ú. Kyje o výměře 167 m2 panu Františku Mašatovi, bytem Krkonošská 11, Praha 2 za cenu 1 000 Kč/m2

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 73/3, k. ú. Kyje

T: 19. 6. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM